1.0 PENGENALAN
Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Iklim juga di defiinisikan sebagai kejadian cuaca dalam waktu yang panjangdan secara statistik ianya dapat diguna pakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeza dengan keadaan setiap saat. Iklim juga terdapat unsur – unsur atmosfera di sesuatu kawasan seperti suhu, tekanan, angin dalam jangka masa yang panjang. Seperti yang kita tahu, iklim sangat penting kepada dunia. Landskap dan tumbuh-tumbuhan dan haiwan di dalamnya, semuanya telah ditentukan oleh iklim yang bertindak dalam masa jangka yang panjang. Iklim telah membantu membentuk gunung, membina tanah, menentukan sifat sungai dan membina dataran banjir dan delta.
Tujuan modul iklim adalah untuk mengambil output modul sosioekonomi terutamanya pelepasan karbon dioksida dan agen memaksa iklim yang lain yang menganggarkan kesannya terhadap pembolehubah iklim fizikal seperti berlakunya perubahan suhu pada resolusi spatial dan temporal yang diperlukan oleh modul ganti rugi. Oleh itu, modul iklim ini menerangkan tentang pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera dan menerangkan kepekatan kandungan karbon dioksida yang memberi kesan negatif kepada manusia, haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Modul iklim ini menerangkan tindak balas suhu permukaan dan menghasilkan pembolehubah iklim lain yang mungkin diperlukan untuk menangani masalah pelepasan gas karbon dioksida yang berlebihan ini.
Dengan berbuat demikian, ia mewakili secara tepat dalam konteks probabilistik pemahaman semasa terhadap iklim dan sistem kitaran karbon serta ketidakpastian yang berkaitan. Menurut Lutges (1998) salah satu komponen gas atmosfera yang penting ialah karbon dioksida, biarpun ia hanya mewakili kira – kira 0.036% dari keseluruhan gas atmosfera bumi. Dari aspek meteorologi, kepentingannya amat jelas kerana sifatnya yang lutsinar kepada bahangan yang sampai dalam bentuk gelombang pendek tetapi legap kepada sesetengah bahangan yang keluar dalam bentuk gelombang panjang. Sejak perkembangan perindustrian dan penduduk dunia kebelakangan ini, berlaku peningkatan mendadak kepekatan gas-gas rumah hijau di atmosfera bumi termasuklah gas karbon dioksida. Dipercayai bahawa penambahan gas karbon dioksida ini ke dalam atmosfera melalui proses pembakaran adalah tiga ke lima kali lebih penting daripada penambahan melalui proses penyahutanan.
Para saintis bersetuju bahawa iklim berubah dan aktiviti manusia menjadi punca utama perubahan ini melalui peningkatan pelepasan karbon dioksida dan gas rumah hijau yang lain ke atmosfera. Sudah ada masa di bumi lalu bahawa suhu dan kepekatan karbon dioksida telah jauh lebih tinggi daripada yang sekarang, jadi itu bukan hanya suhu sebenarnya yang menjadi perhatian kepada saintis, tetapi fakta bahawa kadar perubahan suhu tidak pernah berlaku dalam rekod geologi. Dalam modul iklim ini, kita akan meneroka bagaimana iklim berubah dari rekod terkini. Mereka kemudian akan membandingkan corak semasa dengan kadar perubahan pra-bersejarah yang dikira dari data teras ais dan menggunakan hasil mereka untuk menyokong sama ada aktiviti manusia mungkin telah mempengaruhi perubahan iklim semasa. Model sistem bumi yang mudah akan sesuai untuk penetapan supercritical carbon dioksida (SC-CO2) dan adalah penting bahawa model sedemikian akan dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengiraan SC-CO2. Model sedemikian akan mencerminkan pemahaman saintifik semasa mengenai hubungan antara pelepasan gas rumah hijau, kepekatan atmosfera, radiasi dan perubahan suhu dipermukaan bumi serta ketidakpastian dan profil mereka dari masa ke semasa.

2.0 HUBUNGAN ANTARA KARBON DIOKSIDA ( CO? ) DAN ATMOSFERA DALAM MODEL SISTEM BUMI
Menurut Young dan Giese (2003) karbon dioksida (CO?) dan gas rumah hijau di atmosfera memainkan peranan penting terhadap perubahan persekitaran iklim sejagat. Pada kepekatan rendah, gas rumah hijau berfungsi sebagai medium pengawalan suhu bumi dengan memerangkap gelombang panjang daripada radiasi inframerah secara semulajadi. Walaubagaimanapun, pertambahan kepekatan gas rumah hijau dari semasa ke semasa menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Fenomena ini dikenali sebagai kesan rumah hijau.
Pada setiap peringkat pembangunan model sistem bumi, maklum balas yang lebih komprehensif dan ciri tindak balas telah ditambah (Flato et al., 2013), yang membawa kepada peningkatan dalam penyelesaian model dan sejauhmana kerumitan sistem bumi ini diwakili dalam struktur model. Perwakilan ini telah membina pengetahuan tentang mekanisme dan hubungan yang diperoleh dari pemerhatian yang lebih komprehensif dan jangka panjang sistem bumi (Majlis Penyelidikan Kebangsaan, 2012). Model sistem bumi moden mewakili fizik, kimia dan biologi atmosfera, lautan, dan hidrosfera bumi dan biosfera pada skala spatial dan temporal yang membolehkan perwakilan interaksi dan maklum balas mereka.
Model sistem bumi ini adalah platform yang terbaik secara saintifik untuk memberi pemahaman semasa mengenai komponen-komponen yang berinteraksi dalam sistem Bumi. Walaubagaimanapun, model sistem bumi ini boleh mewakili hubungan antara pelepasan, komposisi atmosfera dan suhu di permukaan bumi dengan cara yang konsisten dengan model yang lebih komprehensif. Parameter mereka boleh ditetapkan untuk menghasilkan semula ??kelakuan model yang lebih kompleks di bawah pelbagai senario yang berkaitan. Konsistensi sedemikian boleh dinilai dengan menggunakan beberapa eksperimen tanda aras yang diselaraskan yang telah dilakukan dengan model sistem bumi di beberapa bahagian yang amat berguna dalam menilai model sistem bumi. Jumlah karbon dioksida (CO?) semakin meningkat sepanjang masa dan ianya baru melepasi 400 bahagian per juta kepekatan karbon dioksida di atmosfera, naik dari sekitar 280ppm sebelum revolusi perindustrian. Hal ini menyebabkan kandungan gas karbon dioksida menaik sehingga 42.8%.
Peningkatan kecil dalam suhu boleh menjadi sukar untuk diukur dalam tempoh yang singkat, hal ini kerana ia boleh disembunyikan oleh variasi semulajadi. Sebagai contoh, kitaran pemanasan dan penyejukan di lautan menyebabkan berlakunya perubahan suhu, tetapi mereka sukar untuk memisahkan dari perubahan kecil dalam suhu yang disebabkan oleh pelepasan karbon dioksida (CO?) di atmosfera yang berlaku pada masa yang sama. Pelepasan zarah kecil dari arang batu atau kayu terbakar juga sedang dikaji, kerana ia mungkin mempunyai kesan pendinginan. Para saintis mengukur perubahan dalam tempoh yang lama supaya kesan perubahan semula jadi pendek dapat dibezakan dari kesan karbon dioksida yang dilakukan oleh manusia sendiri seperti pembakaran terbuka, penyahhutanan serta pembangunan yang pesat menyebabkan kandungan karbon dioksida (CO?). Kadar pemanasan permukaan telah menjadi perlahan dalam dekad yang lalu. Namun sifat fizikal karbon dioksida (CO?) dan gas rumah hijau tidak berubah. Tenaga yang sama yang mereka kembali semula ke bumi pada zaman dahulu mestilah jelas sekarang, kerana ianya dengan perubahan jumlah tenaga yang dating secara semulajadi dari bahangan matahari.
Model sistem bumi mudah dikalaborasi terhadap model yang lebih komprehensif dan tidak langsung terhadap pemerhatian kerana tidak ada anggaran langsung parameter seperti kepekaan iklim keseimbangan atau tindak balas iklim. Oleh itu, pada umumnya lebih disukai untuk menentukan model mudah terhadap model yang lebih komprehensif yang kemudiannya telah diuji terhadap pemerhatian dengan menggunakan eksperimen yang ideal yang mana contohnya hanya kepekatan CO? yang berbeza-beza.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

3.0 MENGURANGKAN KOMPONEN KARBON DIOKSIDA (CO?) UNTUK
PERUBAHAN SUHU
3.1 Skala Waktu dan Metrik Utama untuk Mengelakkan Pelepasan Karbon Dioksida (CO?) terhadap Perubahan Suhu
Perubahan suhu di persekitaran global merupakan salah satu punca kepada berlakunya perubahan iklim yang berlaku pada masa sekarang. Perubahan ini telah menyebabkan suhu purata harian lebih panas dan meningkatkan gelombang haba. Terdapat empat formula utama yang dapat menerangkan konfigurasi model sistem bumi yang mudah: Equilibrium climate sensitivity (ECS), Transient climate response (TCR), Transient climate response to emissions (TCRE), Initial pulse-adjustment timescale (IPT). Di samping itu, tindak balas keseluruhan model adalah mudah untuk mendapatkan maklumat dan data serta dapat dinilai dengan menggunakan laluan konsentrasi atau laluan tumpuan dimana eksperimen (RCP / ECP) didorong oleh jumlah karbon dioksida (Collins et al., 2013).
Equilibrium climate sensitivity (ECS) iaitu ia bertujuan untuk mengukur tindak balas yang akan berlaku dalam tempoh masa jangka panjang. Hal ini kerana kepekatan CO? di atmosfera boleh dikaitkan dengan dari tahap pra – industri yang berkembang dan yang dijalankan dari semasa ke masa dalam masa jangka yang berterusan atau “jangka panjang” . Di samping itu juga, bagi lautan untuk menyesuaikan dengan perubahan memerlukan jangka masa yang panjang. Biasanya pada urutan berabad-abad hingga beberapa milenium ia adalah ukuran tindak balas jangka panjang planet . Selain itu juga ia termasuk dengan proses atmosfera dan lautan yang melibatkan awan, air wap, salji, dan ais laut. Walau bagaimanapun, ia tidak termasuk kebanyakan proses yang lebih perlahan dan juga ia tidak diwakili dalam model iklim, seperti yang melibatkan tumbuh-tumbuhan, ais tanah, atau perubahan dalam kitaran karbon.
Transient climate response (TCR) pula adalah tindak balas sementara yang bermaksud perubahan suhu yang semakin meningkat. Ia diukur pada jangka masa yang membolehkan “lapisan campuran” cetek lautan akan mendekati keseimbangan dengan perubahan yang dipaksakan sebelum penyamaan lautan itu dapat dicapai. Dalam model, TCR ia dinilai dengan meningkatkan kepekatan CO? pada 1 peratus setahun sehingga kepekatan CO? berganda pada tahun 70: TCR adalah peningkatan suhu purata yang dapat dicapai oleh dua dekad atau bersamaam 20 tahun
Transient climate response to emissions (TCRE) adalah langkah-langkah (skala masa yang sama dengan TCR) nisbah pemanasan kepada pelepasan CO? kumulatif. Walaupun TCRE telah menjadi metrik yang digunakan secara meluas dalam dekad yang lalu, ia mempunyai sejarah yang lebih pendek dalam kesusasteraan ilmiah daripada ukuran ECS atau TCR dan sebagainya kaedah untuk menilainya kurang ditubuhkan. Dalam model 4-1 , satu cara menilai untuk TCRE adalah dengan melakukan eksperimen sama dengan kenaikan 1 peratus setahun yang digunakan untuk menilai TCR, tetapi menggunakan pelepasan daripada perubahan yang ditetapkan dalam kepekatan untuk memandu eksperimen (lihat, contohnya, Gillett et al., 2013). TCRE kemudian dianggarkan sebagai nisbah TCR kepada pelepasan CO? kumulatif pada masa CO? menggandakan.
3.2 Tindak Balas Suhu kepada Perubahan Persekitaran yang Ideal
Eksperimen yang sesuai dalam tidak balas suhu kepada persekitaran ideal adalah menggunakan eksperimen yang berkaitan dengan model 5 iklim. Model iklim 5 adalah digunakan dalam menganggar SC-CO2. Namun bergitu kebiasaan Equilibrium climate sensitivity (ECS) digunakan sebagai penunjuk ringkasan utama sensitiviti sistem iklim untuk mengubah kepekatan CO?. Sejak tahun 1990-an, penunjuk yang digunakan adalah TCR ( Transient climate response). Dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah menyatakan bahawa ECS dan TCR adalah sama (Meehl et al., 2007) dan bahawa TCR biasanya parameter yang lebih berkaitan dengan dasar (Frame et al., 2006; Otto et al., 2013). Ia juga lebih sesuai untuk digunakan oleh pemerhatian iklim sehingga pada masa kini (Gregory dan Forster, 2008; Libardoni 2011, 2013). Oleh kerana kuantiti ini berbeza-beza, ECS sahaja dalam sebarang probabilistik penilaian tanpa memeriksa pengedaran tersirat untuk risiko TCR memperkenalkan pengedaran tersirat untuk TCR yang tidak konsisten dengan pemerhatian yang ada (Meinshausen et al., 2009).
Initial pulse-adjustment timescale (IPT) adalah fokus kepada penyelidikan dan ia tidak mempunyai nama atau definisi yang standard, tetapi mungkin agak besar penting bagi anggaran SC-CO2, yang didorong daripada pelepasan CO?. Ia mengukur skala masa pelarasan permulaan tindak balas suhu kepada pelepasan CO? (Herrington dan Zickfeld, 2014; mis., Joos et al., 2013; Ricke dan Caldeira, 2014; Zickfeld dan Herrington, 2015). Sebagai contoh, Joos (2013) menilai IPT dengan menambah 100 denyutan gigaton (Gt) (367 Gt CO2) ke pelepasan asas yang menstabilkan CO? kepekatan pada tahap rujukan 389 ppm: IPT dari eksperimen tersebut adalah masa di mana suhu berkumpul kepada nilai puncak mereka sebagai tindak balas kepada pelepasan itu.
3.3 Peningkatan Tekanan Karbon Dioksida dan Respons Modul Iklim
SC-CO2 adalah kesan pelepasan CO? ke atmosfera, satu ujian yang sangat relevan telah dilakukan terhadap prestasi sistem model bumi mudah. Ia adalah bertujuan untuk membandingkan tindak balasnya dengan pelepasan CO? dengan model yang lebih komprehensif. Perbandingan ini adalah rumit oleh kerana pergantungan yang kuat pada modul iklim rujukan dan kekurangan sebarang perbandingan yang komprehensif. Model pelepasan CO? memberi tumpuan khusus kepada tindakbalas kepada satu set standard daripada CO? dan bukan CO?. Kajian terkini ialah Joos and colleagues (2013) menpunyai kelebihan dimana banyak sistem model telah menjalani eksperiemen yang sama. Satu lagi ujian sistem model bumi mudah adalah untuk membandingkan kelakuannya dengan model yang lebih komprehensif apabila didorong dengan diperhatikan pelepasan dan radiasi memaksa tempoh sejarah yang diikuti oleh pelbagai masa depan yang memaksa senario, seperti RCPs (Van Vuuren et al., 2011)

3.4 Tindak Balas Suhu terhadap Iklim
Asas keseimbangan purata global keseimbangan tindak balas terhadap radiasi telah difahami sejak akhir abad ke-19. Kajian terkini menunjukkan bahawa dinamika global telah bertindak balas terhadap suhu dan memberi kesan terhadap iklim. Model tersebut dapat diterbitkan semula dengan perkiraan mudah. Model yang mudah dapat membawa manfaat yang besar dari segi ketelusan dan kemudahan dimana ia boleh digunakan dalam mod probabilistik. Oleh itu, ia masuk akal untuk SC-IAMs10 menggunakan model sistem bumi yang sederhana dengan tepat untuk mengenalpasti tingkah laku utama sistem iklim. Model itu mestilah dengan mudah direproduksi daripada set minimum persamaan yang didokumentasikan dengan baik dan sangat berguna.
3.5 Ejen Pemaksa Bukan Karbon Dioksida (CO?)
Aerosol tinggal di atmosfera walaupun purata global mereka memaksa iklim boleh dianggap kurang sesuai dengan jumlah keseluruhan pelepasan, corak pelepasan spatial yang berbeza menimbulkan corak spatial perubahan suhu yang berbeza. Corak ruang ini tidak boleh dimodelkan secara langsung dalam model sistem bumi yang mudah jadi anggaran pemotongan yang berkesan sebanding dengan pelepasan adalah munasabah, tetapi ia menunjukkan kekaburan dalam tafsiran aerosol purata global dalam konteks model mudah. Ketidakjelasan ini adalah salah satu sebab utama yang cuba dilakukan untuk menentukur sifat model sistem bumi yang mudah terhadap pemerhatian sejarah menggunakan model imbangan tenaga yang sederhana adalah bermasalah ( Shindell, 2014).

4.0 ILLUSTRATIF MODEL SISTEM BUMI (ESM)
Sistem Bumi (ESM) adalah model iklim global dengan keupayaan tambahan secara jelas mewakili proses biogeokimia yang berinteraksi dengan iklim fizikal dan mengubah tindak balasnya terhadap kegiatan manusia yang menyebabkan pelepasan gas rumah hijau. Model ini merangkumi kitaran karbon global yang membolehkan maklum balas antara iklim fizikal dan proses biologi dan kimia di lautan dan di daratan yang menghasilkan karbon dioksida dan bertindak untuk mengurangkan pemanasan. Model sistem bumi (ESM) berusaha untuk mensimulasikan semua aspek berkaitan sistem bumi. Ini termasuk proses fizikal, kimia dan biologi manakala model iklim global (GCM) mewakili proses fizikal atmosfera dan lautan. Sistem iklim dipengaruhi oleh proses fizikal seperti angin, awan, permukaan tanah, lautan dan ais. Model sistem bumi (ESM) dipengaruhi oleh kepekatan gas rumah hijau dan kepekatan aerosol yang disebabkan oleh buatan manusia seperti kegiatan pembalakan, penggondolan hutan dan pembakaran terbuka.
Berdasarkan buku Valuing Climate Damages: Updating Estimation Of The Social Cost of CO?, Bab 4: Climate Module, menhuraikan beberapa persamaan yang terkandung dalam model sistem bumi yang telah digunapakai oleh sistem FAIR. Fair, merupakan pengubahsuaian kecil model yang digunakan dalam AR5 untuk menilai potensi pemanasan global gas yang berlebihan (Myhre et al., 2013). Terdapat 5 persamaan dalam menghuraikan model sistem bumi. Yang pertama adalah seperti berikut:
dRi/dt=ai” E”-Ri/a?i;i=1…4,
Persamaan di atas menghuraikan empat kitaran karbon dengan empat fungsi kapasiti yang berlainan dan karbon dioksida dalam iklim . Ri, merujuk kepada pecahan lebihan karbon dioksida di dalam atmosfera (hasil kegiatan perindustrian) yang bertindak balas dalam masa yang berbeza dan tidak berhubung kait dengan jumlah sebenar di dalam ruangan biogeokimia.
Dalam ruangan atmosfera pula, ketinggian kandungan CO? didorong oleh kegiatan perindustrian dan persamaannya mengandungi bilangan pencemaran kegiatan perindustrian dan faktor radiasi, F. Persamaan ini adalah seperti berikut:
F= (F2_x)/(log?(2)) log?(2)(C/C?)+F
Seterusnya, persamaan untuk menilai komponen keseimbangan tenaga, ia menganggarkan kandungan suhu, aras laut (sistem termal) yang mempunyai jangka masa untuk bertindak balas. Berikut adalah persamaan untuk komponen keseimbangan tenaga dalam model sistem bumi:
dTi/dt= (qiF-Ti)/di ;T= ? i T i ;=1,2
Keempat, persamaan merumuskan perbezaan struktur tunggal antara FAIR dan impuls statik dan penyesuaian untuk keadaan yang sesuai untuk model sistem bumi yang dapat ditentukan dari hubungannya dengan fungsi tindak balas respon impuls, (iIRF) dari 100 tahun yang berkaloberasi dengan CO? di dalam model sistem bumi dan persamaan nya adalah seperti berikut:
?”iiRF” ?_(100=1/(C_(m ) ) ) ?_(t=t0)^(t0+100)??C ( t)-C (t )dt= a?i?i1-exp((-100)/a?i) ?

Persamaan terakhir pula ialah merumuskan tentang hubung kait FAIR yang diintegrasikan dengan mengira iIRF100 pada setiap langkah menggunakan Cp dan T yang menggunakan persamaan yang kelima, pengkomputeran menggunakan persamaan yang keempat dan menerapkan persamaan dalam kitaran karbon menggunakan persamaan yang pertama. Berikut adalah persamaan yang kelima:
iIRF100=r_0+ r_c C_p+ r_T T
Secara keseluruhannya, persamaan ini mrangkumi semua proses dan elemen yang terdapat model sistem bumi. Kesimpulannya, berdasarkan pembacaan kami, model sistem bumi yang efektif adalah model yang model yang fleksibel dan peka dengan keseimbangan iklim semasa dan dalam masa yang sama boleh bertindak balas dengan iklim sementara seperti pelepasan pelbagai gas ke udara dan tindak balas terhadap CO?. Ilmu terhadap model sistem bumi juga penting demi melindungi lapisan ozon kita. Selain pelepasan gas ke udara, sistem bumi seperti sistem tertutup dan terbuka juga perlu dikaji dan dinilai untuk kesejahteraan iklim dan atmosfera.

5.0 PROJEK PENINGKATAN ARAS LAUT / PENGASINGAN RUANG & TEMPORAL
5.1 Peningkatan Aras Laut
Peningkatan paras laut purata global (GMSL) adalah salah satu parameter fizikal utama yang relevan untuk menganggarkan kerosakan iklim akibat daripada pemanasan global yang berlaku pada masa kini. Peningkatan paras laut purata global berlaku akibat pemindahan jisim air dari lembaran ais kontinental dan glasier ke dalam lautan dan berlaku peningkatan isipadu volumetrik air laut kerana suhu yang panas menyebabkan ais dan glasier di kawasan kutub mencair. Secara sejarahnya, pemindahan antropogenik berlaku secara langsung iaitu air yang terdapat di antara benua dan lautan, melalui kekurangan air bawah tanah atau akuifer dan pembinaan empangan untuk membina stesen janakuasa, menjadi penyumbang tertier (ketiga) kepada perubahan peningkatan paras laut purata global (Church et al, 2013). Pada asasnya, pengambilan haba dalam model seperti “Finite Amplitude Impulse Response” (FAIR), boleh digunakan untuk mendiagnosis akibat daripada pengembangan haba dan menjadi penyebab kepada kenaikan aras air laut. Walau bagaimanapun, pengembangan haba boleh dikatakan mengira kurang data tentang sejarah peningkatan aras air laut. Oleh hal sedemikian, untuk mengira data menggunakan teknik ini boleh dikatakan tidak begitu sesuai kerana ianya memberikan anggaran peningkatan aras air laut yang tidak lengkap.
Ramai penulis telah menunjukkan kaedah untuk mengira kebarangkalian peningkatan aras air laut, antaranya ialah “On top-down, semi-empirical, statistical estimates of the relationship between global mean temperature and global mean sea level (Rahmstorf, 2007; Grinsted, 2009; Vermeer and Rahmstorf, 2009; Kopp, 2016)”. Walaupun terdapat banyak cara yang digunakan untuk mengira kenaikan aras air laut, menurut Deconte dan Pollard (2016), mereka mencadangkan semua projek tersebut tidak boleh memandang rendah kesan daripada pencairan antartik pada abad ke 21 dengan mengecualikan beberapa proses fizikal yang penting melibatkan rak ais dan tebing ais. DeConto dan Pollard (2016) mencadangkan bahawa rekahan rak ais dan runtuhan tebing ais boleh menyebabkan peningkatan aras air laut sebanyak 1.3 m atau lebih. Model paras laut separa empirik menyediakan pendekatan mudah dan kebarangkalian untuk menganggarkan purata global tindak balas aras air laut terhadap perubahan suhu. Walau bagaimanapun, kedua-dua model separuh empirik lebih terperinci kepada perubahan paras laut mungkin menunjukkan kecenderungan ke arah tingkah laku sejarah. Khususnya, mereka tidak boleh menjelaskan beberapa maklum balas yang boleh menerangkan punca berlaku peningkatan aras air laut yang boleh menjadi maklumat penting di masa yang akan datang tentang perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Oleh itu, anggaran kenaikan paras laut dan paras laut yang akan berlaku dan terus meningkat saban tahun terutamanya melebihi tahun 2100, perlu dikira untuk memastikan keselamatan manusia sejagat terus terjamin walaupun aras air laut terus meningkat saban tahun.
5.2 Penerimaan Spatial dan Temporal
Model iklim yang ringkas menghasilkan unjuran iklim yang sangat tinggi mengagregat secara spatial dan temporal. Sebagai contoh, model “Finite Amplitude Impulse Response” (FAIR) menghasilkan unjuran klimatologi (purata multidecadal) global yangbermakna suhu. Namun tiada siapa yang hidup dalam keadaan purata global selama 30 tahun dan kemusnahan yang berlaku disebabkan oleh pengalaman harian, khususnya tempat cuaca yang eksklusif dan sifat-sifat statistik yang diterangkan oleh iklim. Oleh itu, modul kerosakan memerlukan geografi dan temporal pemboleh ubah iklim yang disebarkan sebagai input atau pengasingan yang perlu berlaku dalam penent ukuran hubungan antara pembolehubah iklim agregat dan kerosakan yang terhasil. Sebagai contoh, unsur-unsur fungsi kerosakan “DANA” dan “PAGE” ditakrifkan berkaitan dengan klimatologi suhu di skala spatial kawasan subkontinental, dan hubungan skala linear digunakan untuk mengkaitkan suhu purata global kepada suhu purata serantau ini. Data iklim resolusi tinggi boleh digunakan untuk mengukur hubungan antara suhu serantau dan kerosakan yang berlaku. Beberapa kajian menggunakan model sistem “IAM” berasaskan proses perantaraan bumi Kerumitan menghasilkan pembolehubah iklim purata latitud (contohnya, Schlosser et al., 2012). Pembolehubah iklim pada resolusi spatial ~ 1 ° dan temporal harian Resolusi telah digunakan untuk mendorong kajian lain mengenai risiko ekonomi (mis., Carlos et al., 2014; Houser et al., 2015; Waldhoff et al., 2015), walaupun ini pada umumnya terikat untuk mengikuti senario tetap (contohnya, RCPs) dengan model peredaran umum.
Pendekatan yang paling mudah untuk menganggarkan pengedaran pembolehubah secara spatial bergantung kepada pembolehubah purata global dengan menggunakan data dari model sistem “IAMs Earth system” untuk menganggarkan hubungan linear antara pembolehubah iklim tempatan (suhu, hujan) dan pembolehubah purata global (suhu). Pendekatan ini dikenali sebagai pola perskalaan (Mitchell, 2003; Tebaldi dan Arblaster, 2014). Pengukuran corak dilakukan dari beberapa batasan yang diketahui (Tebaldi dan Arblaster, 2014). Ia berfungsi dengan baik untuk purata serantau suhu tetapi ia kurang baik untuk pembolehubah, seperti hujan yang mempunyai nisbah kebolehubahan semula jadi yang tinggi kepada perubahan yang dipaksa dan yang mungkin mempunyai hubungan sama dengan suhu. Ia juga melakukan lebih banyak lagi di bawah faktor yang menyebabkannya meningkat daripada di bawah keadaan stabil atau penurunan, sebagai tindak balas sistem Bumi untuk berkembang. Sesetengah pembolehubah bertindak balas dengan cara yang berbeza dengan pembebasan aerosol berbanding pembebabasan gas rumah hijau. Beberapa corak pendekatan yang lebih canggih telah dicuba dengan menggabungkan kebergantungan ini (Frieler 2012). Dalam jangka masa terdekat, skala corak linear, walaupun tertakluk kepada banyak syarat, pendekatan yang boleh diterima untuk menganggarkan beberapa pembolehubah disebarkan secara serantau daripada suhu purata global dan paras laut purata dunia. Sekiranya perlu, unjuran berdasarkan skala penskalaan boleh ditambah dengan variabiliti kekerapan yang dianggarkan dari pemerhatian data atau daripada unjuran model. Dalam jangka masa yang panjang, ia adalah berbaloi untuk dipertimbangkan dengan menggabungkan beberapa pergantungan pemboleh ubah yang tidak dipisahkan berdasarkan pola spatial memaksa, evolusi corak temporal di bawah pemantauan yang stabil atau berkurangan, dan garis lurus dalam hubungan antara purata global pemboleh ubah dan pembolehubah serantau.
6.0 PENUTUP
Penyelidikan mengenai modul iklim adalah lebih menumpukan pada peningkatan perwakilan sistem Bumi dalam konteks ekonomi iklim yang digabungkan dan dianalisis dan ia akan meningkatkan kebolehpercayaan anggaran terhadap SC-CO2. Dalam tempoh terdekat, penyelidikan dalam enam bidang dapat menghasilkan kaedah untuk anggaran SC-CO2. Di samping itu juga penyelidikan yang diselaraskan adalah untuk mengurangkan ketidakpastian dalam anggaran keupayaan tanah dan lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon, terutamanya pada abad pertama selepas pelepasan gas CO?, dan ia dapat digunakan untuk pelbagai senario komposisi atmosfera masa depan dan suhu.
Dalam jangka panjang, model iklim yang lebih komprehensif boleh dimasukkan ke dalam rangka kerja anggaran SC-CO2. Walau bagaimanapun, tujuan utama penyelidikan model semasa adalah pada peningkatan resolusi dan komprehensif, dan bukannya mengembangkan keupayaan model komprehensif yang untuk digunakan untuk dianalisis risikonya . Anggaran SC-CO2 akan kehadapan dan diperluaskan dengan menggunakan kaedah probabilistik iaitu menggunakan model sistem bumi yang komprehensif, termasuk penggunaan model komprehensif untuk mewakili kebarangkalian rendah, keadaan akibat yang akan berlaku di dunia, dengan mengunakan penggunaan pendekatan sains untuk mendapat keputusan dan juga untuk mengenal pasti dan menilai ketidakpastian yang penting berkaitan dengan keputusan- keputusan dalam model sistem bumi